หน้าแรก
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วัน พุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:29กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2557

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตราชู ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลดข้อมูล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา...

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา...

LAST_UPDATED2
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558