หน้าแรก บทความ ความรู้(English) Trademark Be! Careful. of Faked Goods Trademark The Co – ordinating Center for Suppression of Intellectual Pro
Be! Careful. of Faked Goods Trademark The Co – ordinating Center for Suppression of Intellectual Pro

Be! Careful. of Faked Goods

Trademark The Co – ordinating Center for Suppression of Intellectual Property

Trademark

means a sign that is used to mark a product for displaying its distinction from others’, or so called “brand name,” such as Pepsi.

Service mark

means a sign that is used with a service business for displaying its distinction from others’, such as the “Lotus sign” of Bangkok Bank.

Certification mark

means a sign that is used to certify the quality of a product or service, such as “Shell Shaun Shim.”

Associated mark

means a trademark or service that is used by a group of company or a state enterprise or a member of consortium, such as an elephant in a rattan ball of the Thai Cement Groups.

Prosecution of Trademark Offences and Penalties

Counterfeiting others’ trademark which is registered

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558