หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

13

3

 

6

3

 

 

25/18

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.เลย,อุดรธานี,อุบทราชธานี

นาฎกรรม

 

 

 

 

1

 

 

1/1

ภาคเหนือได้แก่ จ.แพร่

ศิลปกรรม

58

123

 

 

6

1

 

188/19

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,จันทบุรี,ปทุมธานี

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ได้แก่ จ.กระบี่

ดนตรีกรรม

32

231

 

86

116

27

 

492/42

ภาคกลางได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา,ลพบุรี,จันทบุรี,ปราจีนบุรี ,สมุทรปราการ,อยุธยา,กาญจนบุรี,สิงห์บุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ยโสธร,อุบลราชธานี,มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สุราษฎร์ธาน

โสตทัศนวัสดุ

2

 

 

 

 

 

 

2/2

 

สิ่งบันทึกเสียง

14

 

 

 

 

 

 

14/4

 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

119

357

 

92

 

28

 

722/86

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558