หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมีนาคม 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมีนาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมีนาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

 

 

 

 

 

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

21

3

 

3

8

3

 

38/24

ภาคกลางได้แก่ จ. สุพรรณบุรี,สระบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. อุดรธานี,สกลนคร

ภาคใต้ได้แก่ จ. กระบี่,นครศรีธรรมราช

นาฎกรรม

 

1

 

 

 

 

 

1/1

ภาคกลางได้แก่ จ. ลพบุรี

ศิลปกรรม

25

267

 

 

 

 

 

292/10

ภาคกลางได้แก่ จ. สมุทรปราการ,นนทบุรี

 

ี่

ดนตรีกรรม

27

110

 

157

65

39

 

398/34

ภาคกลางได้แก่ จ. สมุทรปราการ,ปราจีนบุรี,ลพบุรี,ปทุมธานี,กาญจนบุรี,สมุทรสาคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. สกลนคร,อุดรธานี,สุรินทร์,นครพนม,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด

ภาคใต้ได้แก่ จ. เพชรบุรี,ตรัง,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ

11

1

 

 

 

 

 

12/6

ภาคกลางได้แก่ จ. นนทบุรี

สิ่งบันทึกเสียง

46

 

 

1

1

1

 

49/5

ภาคเหนือได้แก่ จ. เชียงใหม่

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคใต้ได้แก่ จ. สตูล

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. ร้อยเอ็ด

รวม

130

382

 

161

74

43

 

790/80

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558