หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

13

13

 

5

 

1

 

32/16

ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,นนทบุรี,สมุทรปราการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.บุรีรัมย์,เลย,ขอนแก่น,ชัยภูมิ

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคใต้ได้แก่ จ. ตรัง

ศิลปกรรม

16

63

 

 

28

 

 

107/12

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,กำแพงเพชร

ี่

ดนตรีกรรม

30

53

 

53

36

92

 

264/25

ภาคกลางได้แก่ จ.ชัยนาท,สมุทรปราการ,อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครปฐม,ปราจีนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,กาฬสินธุ์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,สกลนคร

ภาคใต้ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,สงขลา

โสตทัศนวัสดุ

10

 

 

 

 

 

 

10/2

ภาคเหนือได้แก่ จ.นครสวรรค์,น่าน

สิ่งบันทึกเสียง

8

 

 

 

 

 

 

8/4

 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

77

129

 

58

64

93

 

421/59

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558