หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

15

24

 

5

6

1

 

51/18

ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,สมุทรสงคราม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.กาฬสินธุ์,นครราชสีมา,อุบลราชธานี

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคใต้ได้แก่ จ. ยะลา

ศิลปกรรม

10

83

 

 

3

 

 

96/8

ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สมุทรปราการ

ีภาคเหนือได้แก่ จ.พิจิตร,เชียงใหม่

ี่

ดนตรีกรรม

82

124

 

253

57

66

 

582/38

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรสาคร,สระบุรี,ชลบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,สมุทรปราการ,นครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.เลย,สกลนคร,ขอนแก่น,หนองคาย,อุดรธานี,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,กาฬสินธุ์,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์,นครศรีธรรมราช,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,ระยอง

โสตทัศนวัสดุ

21

3

 

 

 

 

 

24/6

ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี

สิ่งบันทึกเสียง

 

 

 

 

1

 

 

1/1

 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

128

234

-

258

67

67

-

754/71

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558