หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

31

7

 

 

3

5

 

46/20

ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ระยอง

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,พะเยา,เชียงราย

ภาคใต้ได้แก่ จ.ตรัง,ภูเก็ต

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปกรรม

22

62

 

1

 

1

1

87/10

ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สมุทรปราการ

ภาคใต้ได้แก่ จ.ภูเก็ต

ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ อุบลราชธานี

ต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น

ี่

ดนตรีกรรม

119

49

 

165

208

35

 

576/45

ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สุพรรณบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ

ภาคเหนือได้แก่ จ.นครสวรรค์,แพร่,ลำปาง,เชียงราย,เชียงใหม่,เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สกลนคร,มหาสารคาม,นครพนม,อำนาจเจริญ,หนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,กระบี่,ชุมพร,พัทลุง

โสตทัศนวัสดุ

16

2

 

 

1

1

 

20/8

ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,สมุทรปราการ

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงราย

ภาคใต้ได้แก่ จ.ภูเก็ต

สิ่งบันทึกเสียง

6

6

 

1

 

18

 

31/7

ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ศรีสะเกษ

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

194

126

-

167

212

60

1

760/90

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558