หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

17

8

 

17

12

 

 

54/21

ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,ลพบุรี,นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม,อุบลราชธานี,เลย

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,น่าน,ลำปาง

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปกรรม

44

112

 

 

2

 

 

158/12

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงราย,เชียงใหม่

ดนตรีกรรม

94

171

 

235

39

43

 

528/59

ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,ระยอง,ปทุมธานี,นนทบุรี,ตราด, สุพรรณบุรี,นครปฐม,ปราจีนบุรี,ราชบุรี,กาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.บุรีรัมย์,นครพนม,ขอนแก่น,หนองบัวลำภู,เลย, มุกดาหาร,มหาสารคาม

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ประจวบคีรีขันธ์,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ตรัง,สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ

7

1

 

 

 

 

 

8/3

ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี

สิ่งบันทึกเสียง

9

 

 

 

1

2

 

12/7

ภาคดหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สตูล

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

171

292

-

252

54

45

-

814/102

 

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ TOT-PMS-PIM
เลขคำขอ 37996 ลัญลักษณ์ ว1/790
เจ้าของลิขสิทธิ์ อง๕ืการโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ นายกิตติ ผดุงพันธ์

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558