หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

30

10

 

2

24

1

 

67/30

ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,สุพรรณบุรี,นนทบุรี,นครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม
ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่
ภาคใต้ได้แก่จ.นครศรีธรรมราช

นาฎกรรม

5

6

 

1

 

3

 

15/13

ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,ชลบุรี,ลพบุรี,อ่างทอง

ศิลปกรรม

48

109

 

 

 

 

 

157/14

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ ,สมุทรสาคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ

ดนตรีกรรม

60

144

 

196

26

67

 

793/43

ภาคกลางได้แก่ จ.นครนายก,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,จันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สกลนคร,อำนาจเจริญ,ขอนแก่น,สุรินทร์,นครราชสีมา, ศรีสะเกษ,มหาสารคาม
ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,สตูล,สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ

13

 

 

 

 

1

 

14/5

ภาคใต้ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สิ่งบันทึกเสียง

2

2

 

3

1

 

 

8/8

ภาคตะวันออกเฉยงเหนือได้แก่ จ.ขอนแก่น,มหาสารคาม,สุรินทร์
ภาคเหนือได้แก่ จ.กำแพงเพชร
ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

158

271

-

202

51

72

 

753/113

 

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ หนังสือเรื่อง เทคโนโลยีและโลหะวิทยาของเหล็กหล่อผสม
เลขคำขอ 40056 ลัญลักษณ์ ว.2588
เจ้าของลิขสิทธิ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ นายบัญชา ธนบุญสมบัติ

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558