หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

47

14

 

10

2

4

 

77/39

ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม,อุบลราชธานี,ขอนแก่น
ภาคใต้ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปกรรม

26

82

 

 

1

 

 

109/15

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,ชลบุรี
ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่

ดนตรีกรรม

80

72

 

283

344

81

 

860/53

ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,ปทุมธานี,นนทบุรี,ราชบุรี, นครปฐม,ลพบุรี,สมุทรปราการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.อุดรธานี,เลย,สระแก้ว ,สกลนคร,ยโสธร,อำนาจเจริญมชัยภูมิ,ศรีสะเกษ,หนองบัวลำภู
ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ชุมพร,ยะลา,ระนอง

โสตทัศนวัสดุ

6

 

 

 

 

 

 

6/4

ภาคกลางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

สิ่งบันทึกเสียง

1

 

 

1

 

 

 

2/2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สระแก้ว

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

160

168

-

294

347

85

-

1054/133

 

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ โปรแกรมระบบข้อมูลระดับชุดดิน (Thai Pedow 1.0 Beta)
เลขคำขอ 41365 ลัญลักษณ์ ว1/830
เจ้าของลิขสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้สร้างสรรค์ นายอรรถ สมร่าง

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558