หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545
สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545

ประเภท/งาน/จำนวนราย

การรับคำขอ/จำนวนงาน

ต่างประเทศ

รวมราย

หมายเหตุ

ในประเทศ

กทม.

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

วรรณกรรม

27

2

 

14

1

7

 

15/22

ภาคกลาง ได้แก่ จ.ปทุมธานี, บุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.มหาสารคาม

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ ได้แก่ จ.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี

นาฎกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปกรรม

99

83

 

 

10

 

 

192/17

ภาคกลาง ได้แก่ จ.ปทุมธานี, สมุทรปราการ

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.น่าน, เชียงใหม่

ดนตรีกรรม

45

79

 

120

57

12

 

313/24

ภาคกลาง ได้แก่ จ.นนทบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.หนองคาย, ศรีสะเกษ, อุดรธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, นครราชสีมา

ภาคใต้ ได้แก่ จ.พัทลุง, สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ

 

3

 

 

 

 

 

3/2

ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ

สิ่งบันทึกเสียง

6

1

 

1

1

1

 

10/7

ภาคกลาง ได้แก่ จ.ชลบุรี

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สุรินทร์

ภาคใต้ ได้แก่ จ.ภูเก็ต

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอื่นใดในแผนกฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

177

168

-

135

69

20

-

569/73

 

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558