หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) สิทธิบัตร ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - PCT
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - PCT

PCT

1. ผู้ยื่นต้องมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก

2. ยื่นที่ WIPO หรือสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ทำหน้าที่แทน

3. ยื่นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง หรือ fax โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เวลาส่งแฟกซ์ภายใน 14 วัน

4. ยื่นคำขอฯ ภาษาใดก็ได้ แต่ขอให้ยื่น 1 ใน 7 ภาษาทางการของ pct คือ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย หรือ สเปน

5. ถ้าภาษาที่ใช้เมื่อตอนยื่นคำขอฯ ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสืบค้น ต้องแปลเป็นภาษาที่ทั้งผู้ขอฯ และหน่วยงานสืบค้นยอมรับและเป็นภาษาที่ใช้ประกาศโฆษณา

6. ถ้าภาษาที่ใช้ตอนยื่นคำขอฯ ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานสืบค้น แต่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ ในการประกาศโฆษณา หน่วยงานสืบค้นจะรับผิดชอบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

7. ผู้ขอฯ สามารถเลือกยื่นคำขอฯที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศสมาชิกได้ และสามารถเลือกหน่วยงานสืบค้นที่เป็นสำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศสมาชิกใดๆก็ได้(แต่ต้องเป็นประเทศที่ pct กำหนดให้ทำหน้าที่สืบค้น)

8. ผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน ผู้ที่มีสิทธิตามที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติกำหนด หรือ ถ้ามีผู้ขอฯ 2 คน หรือมากกว่า 1 ของผู้ขอฯ นั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ หรือ สัญชาติของปะเทศสมาชิก

9. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็นฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ

 

ฟรังส์สวิส

ดอลลาร์สหรัฐ

transmittal fee

300

200

basic fee

650

427

supplement per sheet over 30

15

10

designation fee*

140

92

ค่าธรรมเนียมสืบค้น

ขึ้นกับหน่วยงานสืบค้นที่เลือก

ค่าธรรมเนียม priority document (ถ้าใช้)

50

35

 

*ค่าธรรมเนียมที่จ่ายต่อ designation ; designation ที่มากกว่า 8 ไม่ต้องจ่าย

10. รูปแบบการจ่ายเงิน

current account (ฟรังส์สวิสเท่านั้น)

WIPO’s bank account (ฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ)

WIPO’s postal account (ฟรังส์สวิสเท่านั้น)

Check จ่ายให้แก่ WIPO (ฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ)

เงินสด (ถ้ามาจ่ายด้วยตนเอง จ่ายเป็นฟรังส์สวิสเท่านั้น)

11. สำนักงานสิทธิบัตรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสืบค้นของ pct

 

1) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป

2) สหรัฐ

3) สวีเดน


 

4) ญี่ปุ่น

5) ออสเตรเลีย

6) รัสเซีย

7) ออสเตรีย

8) จีน

9) สเปน

 

12. สำนักงานสิทธิบัตรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบเบื้องต้นของ pct

 

1) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป

2) สหรัฐ

3) สวีเดน

4) ญี่ปุ่น

5) ออสเตรเลีย

6) รัสเซีย

7) ออสเตรีย

8) จีน

       

 

13. ขั้นตอนการดำเนินการของ pct

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558