หน้าแรก คำถาม-คำตอบ Can the owner of trademark which is not registered in Thailand file an opposition against a similar trademark application in Thailand?
Can the owner of trademark which is not registered in Thailand file an opposition against a similar trademark application in Thailand? PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 

Q : Can the owner of trademark which is not registered in Thailand file an opposition against a similar trademark application in Thailand?

A : Yes. The owner of trademark which is not registered in Thailand is entitled to file an opposition against a similar trademark application in Thailand. The opposition can be filed based on the following possible grounds:

1. An opponent has a better title to a trademark than the applicant does.

2. A trademark is not registrable under Section 6 of the Trademark Act, namely, it is not distinctive, it is a prohibited mark (i.e. similar to or identical with a well-known mark), or it is similar to or identical with a prior registered mark.

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558