หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009)
ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009) PDF

 

                   

                                                               งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009)

                   

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนชาวไทย ฝ่าทางตัน ด้วยปัญญาใน งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009) เพื่อจุดประกายความคิด ชี้ช่องทาง สร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อม ชม ช้อป ชิม ความสนุกมากมาย ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ  และ ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรีรายละเอียดงาน IP FAIR 2009

 http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Edittt/announce/detail-ip_fair-2009.pdf

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558