หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552
สมาคมฯ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552 PDF

 

 

เรื่อง      การประชุมสามัญประจำปี 2552 

เรียน     สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯ           

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 8.00 – 12.30 . . ห้องออดิทอเรียม ชั้น 26 ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้

 

- จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552

- หนังสือมอบฉันทะ

- รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558