หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 กรำฎาคม 2552
งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 กรำฎาคม 2552 PDF

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดงานสัมมนาในหัวข้อ

"The Key to Success: How to Negotiate for the Win-Win Outcome in Collaborative Research"

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

Download กำหนดการ และรายละเอียดงานสัมมนาของ สวทช...  
Download Registration Form ...  
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558