หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการ "Database Treasure Mining อัศจรรย์ขุมทรัพย์ข้อมูลซอฟต์แวร์"
พิธีเปิดโครงการ "Database Treasure Mining อัศจรรย์ขุมทรัพย์ข้อมูลซอฟต์แวร์" PDF


 พิธีเปิดโครงการ

Database Treasure Mining   อัศจรรย์ขุมทรัพย์ข้อมูลซอฟต์แวร์ ” 

กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเปิดให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียน

ในวันจันทร์ที่
30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 13.00 – 16.00
น. ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูม บี 

โรงแรมโซฟิเทล  เซนทารา  แกรนด์ (ลาดพร้าว)  กรุงเทพ ฯ 

           จึงเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเกียรติในงาน ตามวัน เวลาที่กล่าวข้างต้น โดยภายในสามารถรับสิทธิประโยชน์เป็นสมาชิกพิเศษพร้อมรับรหัสที่ใช้ในการเปิดดูข้อมูลรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในหน่วยงานทั่ว ฟรี ติดต่อลงทะเบียนร่วมงานที่ โทรศัพท์ 02-953-4301 ต่อ 101-105, 086-3177238 โทรสาร 02-953-3353
หรือ เว็บไซต์ 
www.itmanagementweek.com/sipa


Download กำหนดการ และรายละเอียดงานสัมมนา...  

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558