หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย”
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย” PDF

 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

 

เรื่อง    ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย

 

เรียน    สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา                                              ด่วน

 

ทางสมาคมฯ ได้รับจดหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา แนวทางปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ศกนี้  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ท่านสมาชิกฯที่จะเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอกรายละเอียดตามแนบและส่งกลับไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 

 

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ท่านที่ไม่สามารถร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของท่านและหน่วยงานของท่านมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มายังสมาคมฯ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; cc: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและนำเสนอให้กับกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งในการเสนอความคิดเห็นจากท่านในเรื่องนี้ และสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ. ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์

เลขาธิการสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ดว/จล


 Download กำหนดการ และรายละเอียดงานสัมมนา...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558