หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา (Junior IP Ambassador)
โครงการยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา (Junior IP Ambassador) PDF

 

 

ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลงวันที่
10 มีนาคม 2553 เชิญสมาคมฯ เข้าร่วม
"โครงการยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา (Junior IP Ambassador)"
และร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ

โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 10:00 – 12:00 .
ณ. ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน

Download  รายละเอียด...

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558