หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกการสมัครทุนฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2010
ผลการคัดเลือกการสมัครทุนฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2010 PDF

                    ผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรม JPO (Japan Patent Office)/IPR (Intellectual Property Rights) Training Program 2010 ซึ่งทางสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่นได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ.....              

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558