หน้าแรก ข่าว กิจกรรม การบรรยายหัวข้อ "Non - Traditional Trademark (เครื่องหมายการค้ายุคใหม่)" ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 โดยคุณมนูญ ช่างชำนิ
การบรรยายหัวข้อ "Non - Traditional Trademark (เครื่องหมายการค้ายุคใหม่)" ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 โดยคุณมนูญ ช่างชำนิ PDF

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม "Monthly Talk" ในเดือนกรกฎาคม สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Nontraditional Trademark โดยคุณมนูญ ช่างชำนิ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ. ห้อง ประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารติลลิกีแอนด์กิบบินส์ (T&G Main) บริษัท ติลลิกีแนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Download..

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558