หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PDF

           ด้วยคณะนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือแจ้งสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยว่า ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยประเด็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศทั้งในแง่มุมของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ โดยมีกำหนดการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2554.

  

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่....

 

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558