หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2554 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2554 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย PDF

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2554 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน  สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปรัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย       1.  กำหนดการประชุม

                                2.  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และใบมอบฉันทะ

                                3.  แผนที่สถานที่จัดการประชุม


               
ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00-17.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
….

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2554...

- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม...

- หนังสือมอบฉันทะ...

- รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558