หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการติดต่อทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการติดต่อทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม PDF

 

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขอขยายเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงประสบอุทกภัย


ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่....


 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558