หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดี และคณะผู้บริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดี และคณะผู้บริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา PDF

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดี และคณะผู้บริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน

ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสมาคมฯ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 8

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

 
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558