หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย PDF

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ

3. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

4. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554


ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-16.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่….

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555 ...

- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ....

- แผนที่สถานที่จัดการประชุม ....

- กำหนดการประชุม ....

- รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554...

 

 

 

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558