หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี 2555
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี 2555 PDF

 

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญประจำปี 2555

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ. บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558