หน้าแรก ข่าว กิจกรรม เอกสารประกอบการสัมมนา AEC 2556
เอกสารประกอบการสัมมนา AEC 2556 PDF พิมพ์

เอกสารประกอบการสัมมนา


เรื่อง “AEC: ความท้าทายของธุรกิจไทยในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ.....

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์.....

นางปัจฉิมา ธนสันติ......

นางสาวรดีมาดา มุ่งการดี.....

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล.....

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558