หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสามัญประจำปี 2549 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา9.00 -12.00
การประชุมสามัญประจำปี 2549 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา9.00 -12.00 PDF

ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2549 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารติลลิกีแอนด์กิบบินส์ (T&G Main) บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด 64/1 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

Download..

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558