หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 


 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ

3. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

4. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555


ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-17.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่….


- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 / กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม ....

- รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558