หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” PDF พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง

ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่"

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง


ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในรูปของการสัมมนา ในหัวข้อ

ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๑๒.๑๕ ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม LT คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา

กรุณาส่งแบบตอบรับที่แนบมา พร้อมนี้ กลับมายังสมาคมฯ

ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี

หนังสือเชิญ /  กำหนดการสัมมนา / แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558