หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2546
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2546 PDF

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจะจัดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2546" ณ บริเวณสวนลุม ไนท์บาซา ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2546 นี้ โดยมีกิจกรรมดังนี้

Download..

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558