หน้าแรก ข่าว กิจกรรม
ข่าวกิจกรรม IP TALK
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เอกสารประกอบการบรรยาย วิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องการคุ้มครองสิทธิซ้ำซ้อน
22 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
23 บรรยายพิเศษ เรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น โดย นายอมรินทร์ ม่วงมณี
24 ประมวลภาพ IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2553
25 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤศจิการยน 2553
26 บรรยายพิเศษ "ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า" โดย คุณวัชระ เปียแก้ว
27 ประมวลภาพงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 และสรุปรายงาน
28 ระเบียบวาระการประชุม เกี่ยวกับประเด็นในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร
29 ร่างกฎหมายที่ทางกระทรวงฯ จะเสนอต่อ ครม.
30 นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบท่าน รมช. อลงกรณ์ พลบุตร
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 6

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558