หน้าแรก ข่าว กิจกรรม
ข่าวกิจกรรม IP TALK
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
22 บรรยายพิเศษ เรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น โดย นายอมรินทร์ ม่วงมณี
23 ประมวลภาพ IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2553
24 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนพฤศจิการยน 2553
25 บรรยายพิเศษ "ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า" โดย คุณวัชระ เปียแก้ว
26 ประมวลภาพงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 และสรุปรายงาน
27 ระเบียบวาระการประชุม เกี่ยวกับประเด็นในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร
28 ร่างกฎหมายที่ทางกระทรวงฯ จะเสนอต่อ ครม.
29 นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบท่าน รมช. อลงกรณ์ พลบุตร
30 จดหมายแจ้งกิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 6

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558