หน้าแรก ข่าว กิจกรรม
ข่าวกิจกรรม IP TALK
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 Presentation กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551
42 กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551
43 กิจกรรม IP TALK BY IPAT ประจำเดือนตุลาคม 2550
44 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
45 Presentation IP TALK ในวันที่ 28 กันยายน 2550 โดย คุณชยธวัช อติแพทย์
46 หนังสือมอบฉันทะ
47 ขอให้ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น
48 Download A Presentation "PatentSearch"
49 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญามืออาชีพ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2550
50 ประมวลภาพ IP TALK เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดย คุณกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 5 จาก 6

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558