หน้าแรก
ข่าวกิจกรรม IP TALK
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 Presentation กิจกรรม IP TALK ปรจำเดือนธันวาคม 2551 Administrator 2258
42 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม IP TALK ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 Administrator 2092
43 Newsletter of IPAT Volume No. 1 & 2 Administrator 2983
44 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 Administrator 2652
45 Presentation กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551 Administrator 1924
46 กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551 Administrator 1837
47 กิจกรรม IP TALK BY IPAT ประจำเดือนตุลาคม 2550 Administrator 1657
48 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์ Administrator 3986
49 Presentation IP TALK ในวันที่ 28 กันยายน 2550 โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ Administrator 2423
50 หนังสือมอบฉันทะ Administrator 4055
51 ขอให้ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น Administrator 1844
52 Download A Presentation "PatentSearch" Administrator 1648
53 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญามืออาชีพ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2550 Administrator 1643
54 ประมวลภาพ IP TALK เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดย คุณกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล Administrator 2476
55 ประมวลภาพ กิจกรรม IP TALK เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 Administrator 1409
56 ประมวลภาพ การสัมมนาหัวข้อ "การสืบค้นสิทธิบัตร และ การนำข้อมูลสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์" Administrator 3250
57 วิเคราะห์ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2550 Administrator 2782
58 ประมวลภาพวิเคราะห์ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2550 Administrator 1727
59 ADR TASK FORCE SEPTEMBER 29, 2006 Administrator 1599
60 ภาพการประชุมสามัญประจำปี 2549 Administrator 1750
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 4

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558