หน้าแรก
ข่าวกิจกรรม IP TALK
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 Presentation กิจกรรม IP TALK ปรจำเดือนธันวาคม 2551 Administrator 2342
42 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม IP TALK ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 Administrator 2162
43 Newsletter of IPAT Volume No. 1 & 2 Administrator 3043
44 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 Administrator 2735
45 Presentation กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551 Administrator 2012
46 กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนกันยายน 2551 Administrator 1913
47 กิจกรรม IP TALK BY IPAT ประจำเดือนตุลาคม 2550 Administrator 1713
48 บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์ Administrator 4067
49 Presentation IP TALK ในวันที่ 28 กันยายน 2550 โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ Administrator 2504
50 หนังสือมอบฉันทะ Administrator 4113
51 ขอให้ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมของสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น Administrator 1900
52 Download A Presentation "PatentSearch" Administrator 1711
53 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญามืออาชีพ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2550 Administrator 1724
54 ประมวลภาพ IP TALK เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดย คุณกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล Administrator 2550
55 ประมวลภาพ กิจกรรม IP TALK เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 Administrator 1477
56 ประมวลภาพ การสัมมนาหัวข้อ "การสืบค้นสิทธิบัตร และ การนำข้อมูลสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์" Administrator 3341
57 วิเคราะห์ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2550 Administrator 2868
58 ประมวลภาพวิเคราะห์ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2550 Administrator 1805
59 ADR TASK FORCE SEPTEMBER 29, 2006 Administrator 1647
60 ภาพการประชุมสามัญประจำปี 2549 Administrator 1800
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 4

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558