หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
# รายการหัวเรื่อง
21 พิธีเปิดโครงการ "Database Treasure Mining อัศจรรย์ขุมทรัพย์ข้อมูลซอฟต์แวร์"
22 งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28 กรำฎาคม 2552
23 งานสัมมนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 กรำฎาคม 2552
24 สมาคมฯ ขอเรียนเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552
25 ความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
26 ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP Fair 2009)
27 ขอให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2009
28 Newsletter IPAT No. 3
29 ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์และสิทธินักแสดง-หมวดที่ 1 บททั่วไป
30 งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมผ้าทอไทย ครั้งที่ 2
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 4

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558