หน้าแรก บทความ กฏหมาย(ไทย) ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง พ.ศ. ...

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …..
2 หมวด 1 บททั่วไป
3 หมวด 2 การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง
4 หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ
5 หมวด 4 คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง
6 หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ
7 หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ
8 หมวด 7 การชำระบัญชี
9 หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง
10 หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558