ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการประชุม

  1. 2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
  2. 3.แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  3. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555

ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-17.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่….

– หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 / กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม …

– รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555

Scroll to Top