ภาพการจัดสัมมนาระหว่างสมาคมฯร่วมกับสมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

ภาพการจัดสัมมนาระหว่างสมาคมฯร่วมกับสมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

(Japan Patent Attorneys Association (JPAA))

ในหัวข้อ “The  2013 JPAA IP Practitioners Seminar”  เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา

Scroll to Top