สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 15 24 5 6 1 51/18 ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,สมุทรสงคราม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.กาฬสินธุ์,นครราชสีมา,อุบลราชธานี

นาฎกรรม ภาคใต้ได้แก่ จ. ยะลา
ศิลปกรรม 10 83 3 96/8 ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สมุทรปราการ

ีภาคเหนือได้แก่ จ.พิจิตร,เชียงใหม่

ี่

ดนตรีกรรม 82 124 253 57 66 582/38 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรสาคร,สระบุรี,ชลบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,สมุทรปราการ,นครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.เลย,สกลนคร,ขอนแก่น,หนองคาย,อุดรธานี,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,กาฬสินธุ์,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์,นครศรีธรรมราช,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,ระยอง

โสตทัศนวัสดุ 21 3 24/6 ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี
สิ่งบันทึกเสียง 1 1/1
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 128 234 258 67 67 754/71
Scroll to Top