สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 13 3 6 3 25/18 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.เลย,อุดรธานี,อุบทราชธานี

นาฎกรรม 1 1/1 ภาคเหนือได้แก่ จ.แพร่
ศิลปกรรม 58 123 6 1 188/19 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,จันทบุรี,ปทุมธานี

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ได้แก่ จ.กระบี่

ดนตรีกรรม 32 231 86 116 27 492/42 ภาคกลางได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา,ลพบุรี,จันทบุรี,ปราจีนบุรี ,สมุทรปราการ,อยุธยา,กาญจนบุรี,สิงห์บุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ยโสธร,อุบลราชธานี,มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สุราษฎร์ธาน

โสตทัศนวัสดุ 2 2/2
สิ่งบันทึกเสียง 14 14/4
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 119 357 92 28 722/86
Scroll to Top