หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) เครื่องหมายการค้า ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า - แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday224
mod_vvisit_counterYesterday723
mod_vvisit_counterThis week3055
mod_vvisit_counterThis month5071
mod_vvisit_counterAll3481362

ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า - แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

คู่มือปฏิบัติงานมีเพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ตามระบบโครงสร้างใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะแนวหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการให้บริการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสอนเจ้าหน้าที่ภายในสำนักเครื่องหมายการค้าในขณะปฏิบัติงานได้ จัดเตรียมกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

1. สำนักเครื่องหมายการค้าให้บริการดังต่อไปนี้

ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติงานตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ให้บริการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าแก่ภาคเอกชนและหน่วยราชการ

2. ผู้ใช้บริการของสำนักเครื่องหมายการค้า

ความสนใจและความต้องการในการใช้บริการ

เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บริษัท

มีความประสงค์คุ้มครองสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี

 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ

ตัวแทนและทนาย

 • ขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการละเมิดเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองตามกฎหมาย

ประชาชน (ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,นักศึกษา)

 • ต้องการทราบเครื่องหมายการค้าคืออะไร
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3. ส่วนภายใต้สำนักเครื่องหมายการค้า

ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการ งบประมาณ และรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แนะนำ ตรวจรับคำขอ ประกาศโฆษณา และจดทะเบียน

กลุ่มตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

 • กลุ่มอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
 • กลุ่มเครื่องสำอางและยารักษาโรค
 • กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • กลุ่มสิ่งทอและเครื่องหนัง
 • กลุ่มเคมีภัณฑ์และสินค้าทั่วไป
 • กลุ่มเครื่องหมายบริการ รับรอง ร่วม

ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามกลุ่มจำพวกสินค้า

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

 • พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
 • โอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่ออายุ และเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

กลุ่มคัดค้าน

พิจารณาคำคัดค้าน-โต้แย้ง จัดทำคำวินิจฉัยกรณีคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4. การประสานงานของสำนักเครื่องหมายการค้า

กอง/สำนัก/ส่วน/ฝ่าย

งานที่ต้องประสาน

กองกฎหมาย

 • การวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย
 • การสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

 • การจัดการเก็บฐานข้อมูล
 • กาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องหมายการค้า
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เครื่องคอมพิงเตอร์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

 • รับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นในต่างจังหวัด

5(ก) ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เลขที่

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ส่วน/ฝ่าย

แบบฟอร์มที่ใช้กรอกคำขอจดทะเบียน

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

บริการแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล ให้แก่ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

09

1-5

ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต้องเตรียมเอกสาร ต้องเสียค่าธรรมเนียม

2

ตรวจรับคำขอและคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น คำขอใหม่ คำขอเปลี่ยนแปลง คำขอต่ออายุฯลฯ

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

ขึ้นอยู่กับชนิดของแบบคำขอ

1-2
5

 

3

บันทึกข้อมูลคำขอ

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

 

 

 

4

เก็บสารบบเครื่องหมาย

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบบันทึกการลง สารบบ

1,3,5

 

5

ตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบ (จะเป็นกลุ่มใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์)

 

ใช้แบบฟอร์ม ก 01, 19, 20, 04, 05 (หน้า 1-6 ) รายการ

ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสำนวน

1
2
3
4
5

 

6

แจ้งคำสั่งนายทะเบียน และควบคุมเวลาตามคำสั่ง

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบ ตค.ต่างๆตามคำสั่ง

1, 5

 

7

ประกาศโฆษณา

ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ

-

1, 5

90วัน

8

การคัดค้าน (รายละเอียดอยู่ในข้อ 5 ข)

กลุ่มคัดค้าน

02

1-5

90วันของการประกาศฯ

9

จดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญ

ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ

แบบ คม

1, 5

เครื่องหมายการ ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 ปี

5. Manual for Trademark Registration

5(ข) ขั้นตอนการคัดค้าน

เลขที่

ขั้นตอนการคัดค้าน

ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม

แบบฟอร์มที่ใช้กรอก

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

รับคำคัดค้าน

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบ ก 02

1, 5

 

2

ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสาร หลักฐานประกอบตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน

 

1, 5

 

3

ส่งสำเนาคำคัดค้านให้ผู้ขอจดทะเบียน

กลุ่มคัดค้าน

แบบ ตค.6 ข้อ 1

 

ผู้ขอจดทะเบียนมีเวลา 90 วัน ในการยื่นคำโต้แย้ง

4

ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง

ส่วนงานจดทะเบียน

02

1, 5

 

5

ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐานประกอบ

ตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน

 

คู่มือสำหรับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1-5

 

6

แจ้งผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับการโต้แย้ง

กลุ่มคัดค้าน

ตค. 9 ข้อ 4

 

 

7

สรุปผลการคัดค้าน

กลุ่มคัดค้าน

 

1-5

 

8

แจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับผลการคัดค้าน

กลุ่มคัดค้าน

ตค.6 ข้อ2

 

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านสามารถยื่นคำอุทธรณ์ ภายใน 90 วัน

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

5(ค) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่กระทำภายในสำนักเครื่องหมายการค้า

เลขที่

การปฏิบัติงาน

ฝ่าย/กลุ่ม

แบบฟอร์มที่ใช้กรอก

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

 • เจ้าของ
 • ตัวแทน
 • ที่อยู่
 • รายการสินค้า
 • อื่นๆ

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

06

1
2
5

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558