หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) เครื่องหมายการค้า ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า - คำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday234
mod_vvisit_counterYesterday723
mod_vvisit_counterThis week3065
mod_vvisit_counterThis month5081
mod_vvisit_counterAll3481372

ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า - คำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า

แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

คู่มือปฏิบัติงานมีเพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ตามระบบโครงสร้างใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะแนวหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการให้บริการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสอนเจ้าหน้าที่ภายในสำนักเครื่องหมายการค้าในขณะปฏิบัติงานได้ จัดเตรียมกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

1. สำนักเครื่องหมายการค้าให้บริการดังต่อไปนี้

ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติงานตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ให้บริการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าแก่ภาคเอกชนและหน่วยราชการ

2. ผู้ใช้บริการของสำนักเครื่องหมายการค้า

ความสนใจและความต้องการในการใช้บริการ

เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บริษัท

มีความประสงค์คุ้มครองสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี

 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ

 •  

ตัวแทนและทนาย

 • ขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการละเมิดเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองตามกฎหมาย

ประชาชน (ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,นักศึกษา)

 • ต้องการทราบเครื่องหมายการค้าคืออะไร

 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3. ส่วนภายใต้สำนักเครื่องหมายการค้า

ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการ งบประมาณ และรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แนะนำ ตรวจรับคำขอ ประกาศโฆษณา และจดทะเบียน

กลุ่มตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

 • กลุ่มอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

 • กลุ่มเครื่องสำอางและยารักษาโรค

 • กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 • กลุ่มสิ่งทอและเครื่องหนัง

 • กลุ่มเคมีภัณฑ์และสินค้าทั่วไป

 • กลุ่มเครื่องหมายบริการ รับรอง ร่วม

ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามกลุ่มจำพวกสินค้า

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

 • พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

 • โอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่ออายุ และเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

กลุ่มคัดค้าน

พิจารณาคำคัดค้าน-โต้แย้ง จัดทำคำวินิจฉัยกรณีคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4. การประสานงานของสำนักเครื่องหมายการค้า

กอง/สำนัก/ส่วน/ฝ่าย

งานที่ต้องประสาน

กองกฎหมาย

 • การวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย

 • การสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

 • การจัดการเก็บฐานข้อมูล

 • กาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องหมายการค้า

 • การให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เครื่องคอมพิงเตอร์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

 • รับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นในต่างจังหวัด

5(ก) ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เลขที่

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ส่วน/ฝ่าย

แบบฟอร์มที่ใช้กรอกคำขอจดทะเบียน

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

บริการแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล ให้แก่ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

09

1-5

ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต้องเตรียมเอกสาร ต้องเสียค่าธรรมเนียม

2

ตรวจรับคำขอและคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น คำขอใหม่ คำขอเปลี่ยนแปลง คำขอต่ออายุฯลฯ

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

ขึ้นอยู่กับชนิดของแบบคำขอ

1-2
5

 

3

บันทึกข้อมูลคำขอ

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

 

 

 

4

เก็บสารบบเครื่องหมาย

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบบันทึกการลง สารบบ

1,3,5

 

5

ตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบ (จะเป็นกลุ่มใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์)

 

ใช้แบบฟอร์ม ก 01, 19, 20, 04, 05 (หน้า 1-6 ) รายการ

ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสำนวน

1
2
3
4
5

 

6

แจ้งคำสั่งนายทะเบียน และควบคุมเวลาตามคำสั่ง

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบ ตค.ต่างๆตามคำสั่ง

1, 5

 

7

ประกาศโฆษณา

ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ

-

1, 5

90วัน

8

การคัดค้าน (รายละเอียดอยู่ในข้อ 5 ข)

กลุ่มคัดค้าน

02

1-5

90วันของการประกาศฯ

9

จดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญ

ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ

แบบ คม

1, 5

เครื่องหมายการ ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 ปี

5. Manual for Trademark Registration

5(ข) ขั้นตอนการคัดค้าน

เลขที่

ขั้นตอนการคัดค้าน

ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม

แบบฟอร์มที่ใช้กรอก

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

รับคำคัดค้าน

ส่วนบริหารงานจดทะเบียน

แบบ ก 02

1, 5

 

2

ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสาร หลักฐานประกอบตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน

 

1, 5

 

3

ส่งสำเนาคำคัดค้านให้ผู้ขอจดทะเบียน

กลุ่มคัดค้าน

แบบ ตค.6 ข้อ 1

 

ผู้ขอจดทะเบียนมีเวลา 90 วัน ในการยื่นคำโต้แย้ง

4

ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง

ส่วนงานจดทะเบียน

02

1, 5

 

5

ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐานประกอบ

ตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน

 

คู่มือสำหรับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1-5

 

6

แจ้งผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับการโต้แย้ง

กลุ่มคัดค้าน

ตค. 9 ข้อ 4

 

 

7

สรุปผลการคัดค้าน

กลุ่มคัดค้าน

 

1-5

 

8

แจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับผลการคัดค้าน

กลุ่มคัดค้าน

ตค.6 ข้อ2

 

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านสามารถยื่นคำอุทธรณ์ ภายใน 90 วัน

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

5(ค) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่กระทำภายในสำนักเครื่องหมายการค้า

เลขที่

การปฏิบัติงาน

ฝ่าย/กลุ่ม

แบบฟอร์มที่ใช้กรอก

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่*

ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ

1

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

 • เจ้าของ

 • ตัวแทน

 • ที่อยู่

 • รายการสินค้า

 • อื่นๆ

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

06

1
2
5

 

2

การโอน
1. การโอนโดยสัญญาหรือโดยมรดก
2. การควบกิจการ

 

04

1, 5

 

3

การต่ออายุและการเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

07/ 08

1, 2, 4, 5

 

4

การอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายการค้า

กลุ่มเปลี่ยนแปลง

05

1, 5

 

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

6. สิ่งที่พึงคำนึงอันมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นและการแก้ปัญญา

สิ่งที่พึงคำนึง

สิ่งที่ต้องกระทำ

ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติตาม
ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

หนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนจะต้องระบุระยะเวลาการปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง

ผู้ขอจดทะเบียนไม่เข้าใจคำสั่งของ นายทะเบียน

คำสั่งของนายทะเบียนจะต้องชัดเจน และเข้าใจได้โดยง่าย

การตรวจสอบมีความถูกต้องและ รัดกุมเพียงใด

ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนคู่มือการตรวจสอบเป็นอย่างดี

 

7. ความรู้และทักษะที่เจ้าหน้าที่พึงมีสำหรับการให้บริการ

 1. วิธีหาข้อมูลในคู่มือการจดทะเบียน

 2. ขั้นตอนการจดทะเบียน

 3. วิธีค้นและเก็บแบบบันทึกข้อมูล

 4. วิธีใช้หนังสือ Nice Classification Handbook

 5. วิธีใช้หนังสือ Vienna Classification Handbook

 6. วิธีใช้หนังสือ Cross Search Handbook

 7. การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

 8. วิธีการเขียนข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์ม

 9. ขั้นตอนการคัดค้าน

 10. การเปลี่ยนแปลง, โอน, ต่ออายุ, เพิกถอน, จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

 11. วิธีเข้าถึงข้อมูลเครื่องหมายการค้า

 • เมนูการจดทะเบียน

 • เมนูการตรวจสอบ

 • เมนูการแจ้งผล

12. วิธีควบคุมเบิกจ่ายแฟ้มคำขอ

 

8. สรุปเอกสารอ้างอิงสำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง

เหตุผลที่ต้องใช้เอกสารอ้างอิงโดยเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Nice Classification (หนังสือ)

เพื่อเป็นหลักในการจัดจำพวกและระบุชนิดของสินค้าหรือบริการ

Vienna Classification (หนังสือ)

เพื่อเป็นหลักในการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ

คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

มีประกาศกระทรวง, ประกาศกรมและกฎระเบียบต่างๆ มีตัวอย่างแบบฟอร์ม

คู่มือการตรวจสอบข้ามจำพวก

เป็นหลักในการตรวจสอบเครื่องหมาย

เอกสารของ WHO

มีข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อาหาร

หนังสือรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ (ต่างประเทศ)และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ)

เพื่อทราบความเคลื่อนไหวและทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 

9. คำถามที่มักถามโดยผู้ยื่นคำขอและประชาชนโดยทั่วไป

คำถาม

ถาม/ตอบเครื่องหมายการค้า

1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะอย่างไร

1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างสินค้า ชนิดเดียวกันได้

  2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหายของบุคคลอื่น

2. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณา ความเหมือนคล้าย ของเครื่องหมายการค้า

2. การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านั้น มีหลักสำคัญในการพิจารณาคือรูปลักษณะของเครื่องหมาย การเรียกขานเครื่องหมายและสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยมีคำวินิจฉัยเดิมประกอบเป็นแนวทางการพิจารณา

3. การตรวจสอบเครื่องหมายบริการมีความสัมพันธ์ กับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ อย่างไร

3. ในการตรวจสอบเครื่องหมายบริการนั้น จะต้องตรวจสอบกับรายการสินค้าที่มีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับการให้บริการที่ขอจดทะเบียนด้วย

4. การจัดจำพวกสินค้าและบริการมีหลักเกณฑ์ อย่างไร

4. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดแบ่งจำพวกสินค้าและบริการตามบัญชี รายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ โดยแบ่งสินค้าเป็น 34 จำพวก และแบ่งบริการเป็น 8 จำพวก

5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ระยะเวลานานเท่าไร

5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากไม่มีข้อบกพร่องที่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแก้ไข หรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน

6. อะไรคือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของนายทะเบียน

6. คือหนังสือที่นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

7. เมื่อถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะดำเนินการอย่างไร

7. ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน

8. เครื่องหมายการค้า/บริการที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทเดียวกัน จะจดทะเบียนได้อย่างไร

8. เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทเดียวกัน ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วม

9. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานอะไรบ้าง ในการพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการใช้มาแล้ว โดยสุจริต

9. จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้ หลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือ บริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือ พยานหลักฐานอื่น ๆ หรือพยานบุคคล เป็นต้น กรณีที่เคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้วแต่ ขาดการต่อออายุให้ส่งหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงการจด ทะเบียนมาด้วย

10. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้า มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากมีการใช้จนเป็นที่แพร่หลายแล้ว

10. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่าสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้ว โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียน

11.การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายการค้า ของคนไทย กับเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างไร

11. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกัน

12.ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำคัดค้านและเหตุที่ใช้อ้าง ในการคัดค้าน มีอะไร บ้าง

12 ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านก็ได้ หากเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้น ไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน โดยเหตุที่ใช้อ้างในการคัดค้านได้แก่

  1. ผู้คัดค้านเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน

  2. เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะที่ควรจะรับจดทะเบียน

  3. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. การคัดค้านใช้ระยะเวลานานเท่าไร จึงจะมีคำวินิจฉัย

13. ในกรณีที่คำคัดค้านและคำโต้แย้งได้ยื่นโดยถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการคัดค้าน

 

10.สิ่งพิมพ์และวัสดุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ

เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ปีที่ตีพิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 • เป็นหนังสือขนาดเล็กภาษาไทยภายในเล่มกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์และอธิบายถึงขั้นตอน การจดทะเบียน และข้อดีของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 • ประชาชนทั่วไป

 • ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียน

2541

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำอย่างไร

 • เป็นแผ่นพับภาษาไทย อธิบายถึงวิธีการจัดเตรียมคำขอและเอกสาร ที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • ผู้ยื่นคำขอ

 • เจ้าของเครื่องหมายการค้า

 • ผู้สนใจทั่วไป

2539

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทยทำอย่างไร

 • เป็นหนังสือเล่มเล็กภาษาอังกฤษ เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • ผู้ยื่นคำขอ

 • เจ้าของเครื่องหมายการค้า

 • ทนาย

 • ผู้สนใจทั่วไป

2539

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่บันทึกลงใน Microsoft Power point

 • เป็นหนังสือภาษาไทย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ใช้ในการสัมมนาและโครงการจุดประกาย

 • ชุดแผ่นใสภาษาไทย เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

 • นักเรียน

 • นักศึกษา

 • ผู้สนใจทั่วไป

2542

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558