ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ – PCT

PCT

 1. ผู้ยื่นต้องมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติของประเทศสมาชิก
 2. ยื่นที่WIPO หรือสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ทำหน้าที่แทน
 3. ยื่นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง หรือfax โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เวลาส่งแฟกซ์ภายใน 14 วัน
 4. ยื่นคำขอฯ ภาษาใดก็ได้ แต่ขอให้ยื่น1 ใน 7 ภาษาทางการของ pct คือ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย หรือ สเปน
 5. ถ้าภาษาที่ใช้เมื่อตอนยื่นคำขอฯ ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสืบค้น ต้องแปลเป็นภาษาที่ทั้งผู้ขอฯ และหน่วยงานสืบค้นยอมรับและเป็นภาษาที่ใช้ประกาศโฆษณา
 6. ถ้าภาษาที่ใช้ตอนยื่นคำขอฯ ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานสืบค้น แต่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ ในการประกาศโฆษณา หน่วยงานสืบค้นจะรับผิดชอบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ผู้ขอฯ สามารถเลือกยื่นคำขอฯที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศสมาชิกได้ และสามารถเลือกหน่วยงานสืบค้นที่เป็นสำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศสมาชิกใดๆก็ได้(แต่ต้องเป็นประเทศที่pct กำหนดให้ทำหน้าที่สืบค้น)
 8. ผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน ผู้ที่มีสิทธิตามที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติกำหนด หรือ ถ้ามีผู้ขอฯ2 คน หรือมากกว่า 1 ของผู้ขอฯ นั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ หรือ สัญชาติของปะเทศสมาชิก
 9. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็นฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ
ฟรังส์สวิส ดอลลาร์สหรัฐ
transmittal fee 300 200
basic fee 650 427
supplement per sheet over 30 15 10
designation fee* 140 92
ค่าธรรมเนียมสืบค้น ขึ้นกับหน่วยงานสืบค้นที่เลือก
ค่าธรรมเนียม priority document (ถ้าใช้) 50 35

*ค่าธรรมเนียมที่จ่ายต่อ designation ; designation ที่มากกว่า 8 ไม่ต้องจ่าย

 1. รูปแบบการจ่ายเงิน

current account (ฟรังส์สวิสเท่านั้น)

WIPO’s bank account (ฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ)

WIPO’s postal account (ฟรังส์สวิสเท่านั้น)

Check จ่ายให้แก่ WIPO (ฟรังส์สวิสหรือดอลลาร์สหรัฐ)

เงินสด (ถ้ามาจ่ายด้วยตนเอง จ่ายเป็นฟรังส์สวิสเท่านั้น)

 1. สำนักงานสิทธิบัตรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสืบค้นของpct
1) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป 2) สหรัฐ 3) สวีเดน

 

4) ญี่ปุ่น 5) ออสเตรเลีย 6) รัสเซีย
7) ออสเตรีย 8) จีน 9) สเปน

 1. สำนักงานสิทธิบัตรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบเบื้องต้นของpct

1) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป 2) สหรัฐ 3) สวีเดน
4) ญี่ปุ่น 5) ออสเตรเลีย 6) รัสเซีย
7) ออสเตรีย 8) จีน

 1. ขั้นตอนการดำเนินการของpct
Scroll to Top