กุมภาพันธ์ 2023

ประชุมรับฟังความคิดเห็น – ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

January 16, 2023 – ประชุมรับฟังความคิดเห็น &#8211 […]

ประชุมรับฟังความคิดเห็น – ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร Read More »

เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และผู้บริหาร

December 22, 2023 – เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพ

เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และผู้บริหาร Read More »

Scroll to Top