ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – เปลี่ยนแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ก.01)

เปลี่ยนแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ก.01)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปลี่ยนแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ก.01) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเ
ครื่องหมายการค้าที่แก้ไขใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้แบบคำขอจดทะเบียน (ก.01) ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป ขอทราบรายละเอียดและแบบคำขอจดทะเบียน (ก.01) ได้ที่ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top