สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 13 13 5 1 32/16 ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,นนทบุรี,สมุทรปราการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.บุรีรัมย์,เลย,ขอนแก่น,ชัยภูมิ

นาฎกรรม ภาคใต้ได้แก่ จ. ตรัง
ศิลปกรรม 16 63 28 107/12 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,กำแพงเพชร

ี่

ดนตรีกรรม 30 53 53 36 92 264/25 ภาคกลางได้แก่ จ.ชัยนาท,สมุทรปราการ,อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครปฐม,ปราจีนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,กาฬสินธุ์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,สกลนคร

ภาคใต้ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,สงขลา

โสตทัศนวัสดุ 10 10/2 ภาคเหนือได้แก่ จ.นครสวรรค์,น่าน
สิ่งบันทึกเสียง 8 8/4
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 77 129 58 64 93 421/59
Scroll to Top