สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 31 7 3 5 46/20 ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ระยอง

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,พะเยา,เชียงราย

ภาคใต้ได้แก่ จ.ตรัง,ภูเก็ต

นาฎกรรม
ศิลปกรรม 22 62 1 1 1 87/10 ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สมุทรปราการ

ภาคใต้ได้แก่ จ.ภูเก็ต

ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ อุบลราชธานี

ต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น

ี่

ดนตรีกรรม 119 49 165 208 35 576/45 ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,สุพรรณบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ

ภาคเหนือได้แก่ จ.นครสวรรค์,แพร่,ลำปาง,เชียงราย,เชียงใหม่,เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สกลนคร,มหาสารคาม,นครพนม,อำนาจเจริญ,หนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,กระบี่,ชุมพร,พัทลุง

โสตทัศนวัสดุ 16 2 1 1 20/8 ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี,สมุทรปราการ

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงราย

ภาคใต้ได้แก่ จ.ภูเก็ต

สิ่งบันทึกเสียง 6 6 1 18 31/7 ภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.ศรีสะเกษ

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 194 126 167 212 60 1 760/90
Scroll to Top