สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2545

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 27 2 14 1 7 15/22 ภาคกลาง ได้แก่ จ.ปทุมธานี, บุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.มหาสารคาม

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ ได้แก่ จ.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี

นาฎกรรม
ศิลปกรรม 99 83 10 192/17 ภาคกลาง ได้แก่ จ.ปทุมธานี, สมุทรปราการ

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.น่าน, เชียงใหม่

ดนตรีกรรม 45 79 120 57 12 313/24 ภาคกลาง ได้แก่ จ.นนทบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.หนองคาย, ศรีสะเกษ, อุดรธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, นครราชสีมา

ภาคใต้ ได้แก่ จ.พัทลุง, สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ 3 3/2 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ
สิ่งบันทึกเสียง 6 1 1 1 1 10/7 ภาคกลาง ได้แก่ จ.ชลบุรี

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สุรินทร์

ภาคใต้ ได้แก่ จ.ภูเก็ต

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 177 168 135 69 20 569/73
Scroll to Top